طب گیاهی سنتی ایران

پرسشهاپاسخها         مزاجسنج

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

Tele: 02177671031            info@hakimabbas.ir

امراض چشم و راه درمان

امراض چشم

رعایت چند نکته:

کسانی که مایلند چشمانشان سالم باشد بایستی نکات زیر را رعایت کنند.

1-    به جسم سفید و خیلی شفاف نگاه نکنند.

2-    از نگاه کردن به خطوط ریز و نقشه های خیلی دقیق که موجب صرف نور زیاد است خودداری شود.

3-    زیاد گریه نکنند.

4-    جلوی آتش شدید ننشینند.

5-     در آفتاب شدید و خورشید را نگاه نکنند.

6-    سعی کنید که باد قوی به چشم بر خورد ننماید ( مثل موتور سواری و غیره).

7-    به جسمی مدت زیاد بطور قائم نطر نیفکنند.

8-    از ورود گرد و خاک و دود به چشم جلوگیری کنند.

9-    هوای بسیار گرم و هوای بسیار سرد و دیدن اشیاء روشن و درخشان که بازتاب آنها موجب آزار چشم گردد مثل آینه ایکه مقابل آفتاب گرفته باشند و نور آنرا به چشم برسانند ( خودداری کنند ).

10-   از زیاد بر پشت خوابیدن و خواب در هنگام پری شکم و غذای غلیظ و دیر هضم و خیلی گرم و پیاز بپرهیزند زیرا موجب زیان چشم است.

11-    خوردن بیش از اندازه نمک و غذای شورپرهیز کنند.

12-     زیاد بیداری و زیاد خوردن در شب.

13-     جلوگیری از یبوست شدید.

 

مواردی که برای چشم مناسب است عبارتند از:

1-    سر را در آب شیرین و صاف فرو بردن و چشم در آن باز کردن.

2-    سرمه و توتیا به آب بادیان یا آب مرنجوش و مرزنجوش پروره در چشم کشیدن.

3-    چون چشم از اعضای مرطوب است و اکثر رطوبت و سردی ها باعث ضعف آن می شود لذا بایستی از سرمه خشک جلا دهنده چشم استفاده نمایند تا چشم سالم بماند.

4-    با آب حضض در هر ماه سه بار چشم را بشویند.

5-    رعایت حفظ محیط چشم یعنی مزاج چشم را به حالت طبیعی نگهداشتن برای این کار اگر مزاج چشم خشک باشد روغن بادام بنفشه یا روغن کدو در بینی بچکانند از سرمه مناسب نیز بکار برند اگر مزاج چشم گرم باشد اول باید آنرا با گلاب یا آب گیشنیز یا با آمله بشویند سپس سرمه مناسب بکار برند و اگر مزاج چشم تر باشد به گلاب و سماق شسته سرمه کشند.

6-    اگر در هنگام خواب هر روز به آب سرد بینی را بشویند چشم از بیشتر بیماریها در امان خواهد بود.

7-    اگر مدتی پی در پی هر روز یک گرم آمله کوبیده در عسل حل کرده میل نمایند قوت چشمها زیاد می گردد.

8-    برای ورم ملتحمه شستشو با کل بنفشه یا نیلوفر یا گل سرخ نافع است ولی باید دانست که: پاکسازی بدن از خلط غالب مزاج اصل و اساس درمان هر عضو بیماری است و برای ازدیاد بینائی و تقویت چشم شستشو با گل گندم و خوردن آن برای این مطلب توصیه می شود.

( جالینوس گفته است که نرم داشتن طبع و پاکسازی بدن از از خلط غالب مزاج شرط اساسی معالجه است.

فرو رفتن جسم خارجی در چشم

در این حالت به هیچ وجه نباید چشم را بمالید زیرا ممکن است جسم خارجی در چشم فرو رود. بیمار بایستی دهان خود را باز کند و مرتبا چشم خود را باز کرده و بهم بزند تا اشک بیشتری ترشح شود زیرا اینکار به خروج جسم از چشم کمک می کند با یک قطعه پنبه ای که بر میله ای پاکیزه پیچیده شده باشد به آهستگی در کنار جسم خارجی قرار دهند و به آهستگی آن را بردارند یا اینکه به وسیله سرشی نازک و تمیزی بطور افقی در مسیر جسم خارجی قرار داده می شود جسم خارجی را به طرف کنار چشم رانده و آن را بردارند – اگر جسم خارجی کاملا در چشم فرو رفته باشد بدون دتکاری باید به چشم پزشک مراجعه نمایند ناگفته نماند که در ابتداء در صورتیکه چشم زخم نباشد کمی نشاسته روی آن ریخته تا با آب چشم خارج گردد یا به وسیله قطعه پنبه به آهستگی روی آن بکشند تا نشاسته همراه جسم خارج گردد.


درمان در مزاجهای مختلف فرق خواهد کرد و درخواست نسخه در خصوص بیماریهای : ورم ملتحمه چشم، کم سوئی چشم، برف و برق گرفتگی چشم، در روز برقراری آن در شب ضعف بینائی، کم سوئی در روز، آب ریزش چشم، ترس از نور، شب کوری، خارش پلک، خارش کناره های پلک، ریختن مژه ها، ( خارش و آب ریزش، ورم ملتحمه بهاره یا حساسیت چشمی قرمزی و تیره گی قرنیه ) باید غالب مزاج معلوم گردد و پس از آن به شما عزیزان ارائه می گردد چون در رابطه با هر مزاج نسخه های متعدد وجود دارد.


 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد